چهارشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ | Wednesday - 29 January 2020

55631511 _ 09120220521 info@cheekcheek.irلیست نتیجه جستجوی شما : 20 مورد یافت شد

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 199010 لوله PERT-AL-PERT) 16mm) متر 1 48,880 انتخاب
2 199012 لوله PERT-AL-PERT) 20mm) متر 1 79,910 انتخاب
3 199014 لوله PERT-AL-PERT) 25mm) متر 1 145,610 انتخاب
4 199016 لوله PERT-AL-PERT) 32mm) متر 1 211,130 انتخاب
5 191216 لوله PEX-AL-PEX) 16mm) متر 1 47,190 انتخاب
6 191620 لوله PEX-AL-PEX) 20mm) متر 1 77,830 انتخاب
7 192025 لوله PEX-AL-PEX) 25mm) متر 1 143,070 انتخاب
8 192632 لوله PEX-AL-PEX) 32mm) متر 1 207,610 انتخاب
9 193240 لوله PEX-AL-PEX) 40mm) متر 1 632,370 انتخاب
10 194150 لوله PEX-AL-PEX) 50mm) شاخه 1 822,390 انتخاب
11 195163 لوله PEX-AL-PEX) 63mm) شاخه 1 1,035,100 انتخاب
12 198010 لوله PE-AL-PE) 16mm) متر 1 43,060 انتخاب
13 198012 لوله PE-AL-PE) 20mm) متر 1 70,100 انتخاب
14 198014 لوله PE-AL-PE) 25mm) متر 1 129,640 انتخاب
15 198016 لوله PE-AL-PE) 32mm) متر 1 186,590 انتخاب
16 120110 بوشن پرسی 16x16 عدد 1 117,770 انتخاب
17 120112 بوشن پرسی 20x20 عدد 1 159,000 انتخاب
18 120114 بوشن پرسی 25x25 عدد 1 238,270 انتخاب
19 120116 بوشن پرسی 32x32 عدد 1 333,490 انتخاب
20 120118 بوشن پرسی 40x40 عدد 1 1,441,290 انتخاب

لیست موارد انتخاب شده :

ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} درصد {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال

هزینه حمل نسبت به مقدار خرید، حجم و مسافت توسط کارشناس فروش محاسبه و به شما اعلام می گردد.