دوشنبه - ۲۵ تیر ۱۴۰۳ | Monday - 15 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.irلیست نتیجه جستجوی شما : 20 مورد یافت شد

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 70004003 لوله پوشفیت 40-250 متر 1 141,650 انتخاب
2 70004005 لوله پوشفیت 40-500 متر 1 265,180 انتخاب
3 70004010 لوله پوشفیت 40-1000 متر 1 412,060 انتخاب
4 70004020 لوله پوشفیت 40-2000 متر 1 771,360 انتخاب
5 70004030 لوله پوشفیت 40-3000 متر 1 1,101,560 انتخاب
6 70005003 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٥٠- متر 1 237,350 انتخاب
7 70005005 لوله پوشفیت ٥٠ ٥٠٠- متر 1 318,290 انتخاب
8 70005010 لوله پوشفیت ٥٠ ١٠٠٠- متر 1 495,290 انتخاب
9 70005020 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٠٠٠- متر 1 952,040 انتخاب
10 70005030 لوله پوشفیت ٥٠ ٣٠٠٠- متر 1 1,362,960 انتخاب
11 70007003 لوله پوشفیت ٧٥ ٢٥٠- متر 1 283,580 انتخاب
12 70007005 لوله پوشفیت ٧٥ ٥٠٠- متر 1 492,930 انتخاب
13 70007010 لوله پوشفیت ٧٥ ١٠٠٠- متر 1 834,140 انتخاب
14 70007020 لوله پوشفیت ٧٥ ٢٠٠٠- متر 1 1,632,290 انتخاب
15 70007030 لوله پوشفیت ٧٥ ٣٠٠٠- متر 1 2,351,750 انتخاب
16 70010003 لوله پوشفیت ١١٠ ٢٥٠- متر 1 599,660 انتخاب
17 70010005 لوله پوشفیت ١١٠ ٥٠٠- متر 1 948,480 انتخاب
18 70010010 لوله پوشفیت ١١٠ ١٠٠٠- متر 1 1,711,420 انتخاب
19 70010020 لوله پوشفیت ١١٠ ٢٠٠٠- متر 1 3,380,150 انتخاب
20 70010030 لوله پوشفیت ١١٠ ٣٠٠٠- متر 1 4,988,540 انتخاب

لیست موارد انتخاب شده :

ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} درصد {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال

هزینه حمل نسبت به مقدار خرید، حجم و مسافت توسط کارشناس فروش محاسبه و به شما اعلام می گردد.