چهارشنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | Wednesday - 10 August 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.irلیست نتیجه جستجوی شما : 20 مورد یافت شد

توالت اهرمی مروارید
توالت اهرمی مروارید ‏

6,061,000 ریال

انتخاب جزئیات
دوش اهرمی مروارید
دوش اهرمی مروارید ‏

7,311,000 ریال

انتخاب جزئیات
روشویی ثابت اهرمی مروارید
روشویی ثابت اهرمی مروارید ‏

6,353,000 ریال

انتخاب جزئیات
روشویی متحرک اهرمی مروارید
روشویی متحرک اهرمی مروارید ‏

7,289,000 ریال

انتخاب جزئیات
ظرفشویی ثابت مروارید
ظرفشویی ثابت مروارید ‏

7,299,000 ریال

انتخاب جزئیات
ظرفشویی شاوری اهرمی مروارید
ظرفشویی شاوری اهرمی مروارید ‏

13,261,000 ریال

انتخاب جزئیات
ظرفشویی دیواری اهرمی مروارید
ظرفشویی دیواری اهرمی مروارید ‏

8,963,000 ریال

انتخاب جزئیات
توالت اهرمی درنا
توالت اهرمی درنا ‏

6,061,000 ریال

انتخاب جزئیات
دوش اهرمی درنا
دوش اهرمی درنا ‏

7,311,000 ریال

انتخاب جزئیات
روشویی ثابت اهرمی درنا
روشویی ثابت اهرمی درنا ‏

6,353,000 ریال

انتخاب جزئیات
ظرفشویی ثابت درنا
ظرفشویی ثابت درنا ‏

7,299,000 ریال

انتخاب جزئیات
ظرفشویی شاوری اهرمی درنا
ظرفشویی شاوری اهرمی درنا ‏

13,261,000 ریال

انتخاب جزئیات
ظرفشویی دیواری اهرمی درنا
ظرفشویی دیواری اهرمی درنا ‏

8,963,000 ریال

انتخاب جزئیات
توالت اهرمی نگین
توالت اهرمی نگین ‏

7,538,000 ریال

انتخاب جزئیات
دوش اهرمی نگین
دوش اهرمی نگین ‏

8,880,000 ریال

انتخاب جزئیات
روشویی ثابت اهرمی نگین
روشویی ثابت اهرمی نگین ‏

7,335,000 ریال

انتخاب جزئیات
ظرفشویی ثابت اهرمی نگین
ظرفشویی ثابت اهرمی نگین ‏

8,302,000 ریال

انتخاب جزئیات
ظرفشویی دیواری اهرمی نگین
ظرفشویی دیواری اهرمی نگین ‏

8,735,000 ریال

انتخاب جزئیات
توالت اهرمی هلیا
توالت اهرمی هلیا ‏

7,538,000 ریال

انتخاب جزئیات
دوش اهرمی هلیا
دوش اهرمی هلیا ‏

8,880,000 ریال

انتخاب جزئیات

لیست موارد انتخاب شده :

ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} درصد {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال

هزینه حمل نسبت به مقدار خرید، حجم و مسافت توسط کارشناس فروش محاسبه و به شما اعلام می گردد.