یکشنبه - ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 14 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.irلیست نتیجه جستجوی شما : 20 مورد یافت شد

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 2010001 لوله پوشفیت ٥٠ ١٥٠- کارتن 60 8,900 انتخاب
2 2020001 لوله پوشفیت ٥٠ ١٥٠- کارتن 60 97,000 انتخاب
3 2010002 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٥٠- کارتن 60 13,800 انتخاب
4 2020002 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٥٠- کارتن 60 137,000 انتخاب
5 2010003 لوله پوشفیت ٥٠ ٥٠٠- کارتن 36 18,900 انتخاب
6 2020003 لوله پوشفیت ٥٠ ٥٠٠- کارتن 36 193,000 انتخاب
7 2010004 لوله پوشفیت ٥٠ ١٠٠٠- کارتن 20 33,800 انتخاب
8 2020004 لوله پوشفیت ٥٠ ١٠٠٠- کارتن 20 338,000 انتخاب
9 2010005 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٠٠٠- کارتن 20 60,000 انتخاب
10 2020005 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٠٠٠- کارتن 20 623,000 انتخاب
11 2010006 لوله پوشفیت ٥٠ ٣٠٠٠- کارتن 20 87,900 انتخاب
12 2020006 لوله پوشفیت ٥٠ ٣٠٠٠- کارتن 20 819,000 انتخاب
13 2040001 لوله پوشفیت ٧٥ ١٥٠- کارتن 28 150,000 انتخاب
14 2040002 لوله پوشفیت ٧٥ ٢٥٠- کارتن 28 202,000 انتخاب
15 2040003 لوله پوشفیت ٧٥ ٥٠٠- کارتن 16 299,000 انتخاب
16 2040004 لوله پوشفیت ٧٥ ١٠٠٠- کارتن 10 524,000 انتخاب
17 2040005 لوله پوشفیت ٧٥ ٢٠٠٠- کارتن 10 890,000 انتخاب
18 2040006 لوله پوشفیت ٧٥ ٣٠٠٠- کارتن 10 1,533,000 انتخاب
19 2030001 لوله پوشفیت ١١٠ ١٥٠- کارتن 12 27,900 انتخاب
20 2060001 لوله پوشفیت ١١٠ ١٥٠- کارتن 12 259,000 انتخاب

لیست موارد انتخاب شده :

ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} درصد {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال

هزینه حمل نسبت به مقدار خرید، حجم و مسافت توسط کارشناس فروش محاسبه و به شما اعلام می گردد.