دوشنبه - ۲۵ تیر ۱۴۰۳ | Monday - 15 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 199010 لوله PERT-AL-PERT) 16mm) عدد 1 141,100 مقایسه
2 199012 لوله PERT-AL-PERT) 20mm) عدد 1 246,300 مقایسه
3 110003 لوله پنج لایه PERT ٢٥ 100 1 مقایسه
4 199014 لوله PERT-AL-PERT) 25mm) عدد 1 415,600 مقایسه
5 110004 لوله پنج لایه PERT ٣٢ 75 1 مقایسه
6 199016 لوله PERT-AL-PERT) 32mm) عدد 1 646,400 مقایسه
7 110005 لوله پنج لایه PERT ٤٠ 1 1 مقایسه
8 191216 لوله PEX-AL-PEX) 16mm) عدد 1 152,200 مقایسه
9 191620 لوله PEX-AL-PEX) 20mm) عدد 1 273,600 مقایسه
10 192025 لوله PEX-AL-PEX) 25mm) عدد 1 461,700 مقایسه
11 192632 لوله PEX-AL-PEX) 32mm) عدد 1 718,200 مقایسه
12 193240 لوله PEX-AL-PEX) 40mm) عدد 1 1,333,800 مقایسه
13 194150 لوله PEX-AL-PEX) 50mm) عدد 1 1,727,100 مقایسه
14 195163 لوله PEX-AL-PEX) 63mm) عدد 1 2,188,800 مقایسه
15 110081 لوله پنج لایه وارداتی PEX ٢٠ 200 318,100 مقایسه
16 110082 لوله پنج لایه وارداتی PEX ٢٥ 100 591,300 مقایسه
17 110083 لوله پنج لایه وارداتی PEX ٣٢ 75 849,000 مقایسه
18 198010 لوله PE-AL-PE) 16mm) عدد 1 2,011,000 مقایسه
19 198012 لوله PE-AL-PE) 20mm) عدد 1 139,400 مقایسه
20 198014 لوله PE-AL-PE) 25mm) عدد 1 248,000 مقایسه