چهارشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ | Wednesday - 29 January 2020

55631511 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 199010 لوله PERT-AL-PERT) 16mm) متر 1 48,880 مقایسه
2 199012 لوله PERT-AL-PERT) 20mm) متر 1 79,910 مقایسه
3 199014 لوله PERT-AL-PERT) 25mm) متر 1 145,610 مقایسه
4 199016 لوله PERT-AL-PERT) 32mm) متر 1 211,130 مقایسه
5 191216 لوله PEX-AL-PEX) 16mm) متر 1 47,190 مقایسه
6 191620 لوله PEX-AL-PEX) 20mm) متر 1 77,830 مقایسه
7 192025 لوله PEX-AL-PEX) 25mm) متر 1 143,070 مقایسه
8 192632 لوله PEX-AL-PEX) 32mm) متر 1 207,610 مقایسه
9 193240 لوله PEX-AL-PEX) 40mm) متر 1 632,370 مقایسه
10 194150 لوله PEX-AL-PEX) 50mm) شاخه 1 822,390 مقایسه
11 195163 لوله PEX-AL-PEX) 63mm) شاخه 1 1,035,100 مقایسه
12 198010 لوله PE-AL-PE) 16mm) متر 1 43,060 مقایسه
13 198012 لوله PE-AL-PE) 20mm) متر 1 70,100 مقایسه
14 198014 لوله PE-AL-PE) 25mm) متر 1 129,640 مقایسه
15 198016 لوله PE-AL-PE) 32mm) متر 1 186,590 مقایسه
16 120110 بوشن پرسی 16x16 عدد 1 117,770 مقایسه
17 120112 بوشن پرسی 20x20 عدد 1 159,000 مقایسه
18 120114 بوشن پرسی 25x25 عدد 1 238,270 مقایسه
19 120116 بوشن پرسی 32x32 عدد 1 333,490 مقایسه
20 120118 بوشن پرسی 40x40 عدد 1 1,441,290 مقایسه