جمعه - ۰۴ مهر ۱۳۹۹ | Friday - 25 September 2020

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 199010 لوله PERT-AL-PERT) 16mm) عدد 1 0 مقایسه
2 199012 لوله PERT-AL-PERT) 20mm) عدد 1 0 مقایسه
3 199014 لوله PERT-AL-PERT) 25mm) عدد 1 0 مقایسه
4 199016 لوله PERT-AL-PERT) 32mm) عدد 1 0 مقایسه
5 191216 لوله PEX-AL-PEX) 16mm) عدد 1 89,900 مقایسه
6 191620 لوله PEX-AL-PEX) 20mm) عدد 1 154,000 مقایسه
7 192025 لوله PEX-AL-PEX) 25mm) عدد 1 284,000 مقایسه
8 192632 لوله PEX-AL-PEX) 32mm) عدد 1 410,000 مقایسه
9 193240 لوله PEX-AL-PEX) 40mm) عدد 1 814,000 مقایسه
10 194150 لوله PEX-AL-PEX) 50mm) عدد 1 1,058,000 مقایسه
11 195163 لوله PEX-AL-PEX) 63mm) عدد 1 1,331,000 مقایسه
12 198010 لوله PE-AL-PE) 16mm) عدد 1 0 مقایسه
13 198012 لوله PE-AL-PE) 20mm) عدد 1 0 مقایسه
14 198014 لوله PE-AL-PE) 25mm) عدد 1 0 مقایسه
15 198016 لوله PE-AL-PE) 32mm) عدد 1 0 مقایسه
16 120110 بوشن پرسی 16x16 عدد 1 246,550 مقایسه
17 120112 بوشن پرسی 20x20 عدد 1 332,850 مقایسه
18 120114 بوشن پرسی 25x25 عدد 1 498,770 مقایسه
19 120116 بوشن پرسی 32x32 عدد 1 698,130 مقایسه
20 120118 بوشن پرسی 40x40 عدد 1 2,644,580 مقایسه