دوشنبه - ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday - 29 November 2021

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 199010 لوله PERT-AL-PERT) 16mm) عدد 1 516,900 مقایسه
2 199012 لوله PERT-AL-PERT) 20mm) عدد 1 99,300 مقایسه
3 199014 لوله PERT-AL-PERT) 25mm) عدد 1 0 مقایسه
4 199016 لوله PERT-AL-PERT) 32mm) عدد 1 0 مقایسه
5 191216 لوله PEX-AL-PEX) 16mm) عدد 1 133,700 مقایسه
6 191620 لوله PEX-AL-PEX) 20mm) عدد 1 237,800 مقایسه
7 192025 لوله PEX-AL-PEX) 25mm) عدد 1 444,500 مقایسه
8 192632 لوله PEX-AL-PEX) 32mm) عدد 1 631,400 مقایسه
9 193240 لوله PEX-AL-PEX) 40mm) عدد 1 1,169,400 مقایسه
10 194150 لوله PEX-AL-PEX) 50mm) عدد 1 1,518,700 مقایسه
11 195163 لوله PEX-AL-PEX) 63mm) عدد 1 1,928,700 مقایسه
12 198010 لوله PE-AL-PE) 16mm) عدد 1 1,589,200 مقایسه
13 198012 لوله PE-AL-PE) 20mm) عدد 1 108,800 مقایسه
14 198014 لوله PE-AL-PE) 25mm) عدد 1 193,300 مقایسه
15 198016 لوله PE-AL-PE) 32mm) عدد 1 359,700 مقایسه
16 120110 بوشن پرسی 16x16 عدد 1 497,300 مقایسه
17 120112 بوشن پرسی 20x20 عدد 1 665,100 مقایسه
18 120114 بوشن پرسی 25x25 عدد 1 987,000 مقایسه
19 120116 بوشن پرسی 32x32 عدد 1 1,381,600 مقایسه
20 120118 بوشن پرسی 40x40 عدد 1 5,383,900 مقایسه