دوشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 19 April 2021

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 199010 لوله PERT-AL-PERT) 16mm) عدد 1 0 مقایسه
2 199012 لوله PERT-AL-PERT) 20mm) عدد 1 0 مقایسه
3 199014 لوله PERT-AL-PERT) 25mm) عدد 1 0 مقایسه
4 228001 لوله PERT-AL-PERT) 32mm) عدد 1 0 مقایسه
5 199016 لوله PERT-AL-PERT) 32mm) عدد 1 0 مقایسه
6 191216 لوله PEX-AL-PEX) 16mm) عدد 1 96,880 مقایسه
7 191620 لوله PEX-AL-PEX) 20mm) عدد 1 165,900 مقایسه
8 192025 لوله PEX-AL-PEX) 25mm) عدد 1 305,980 مقایسه
9 192632 لوله PEX-AL-PEX) 32mm) عدد 1 441,890 مقایسه
10 193240 لوله PEX-AL-PEX) 40mm) عدد 1 868,800 مقایسه
11 194150 لوله PEX-AL-PEX) 50mm) عدد 1 1,129,400 مقایسه
12 195163 لوله PEX-AL-PEX) 63mm) عدد 1 1,420,400 مقایسه
13 198010 لوله PE-AL-PE) 16mm) عدد 1 1,379,000 مقایسه
14 198012 لوله PE-AL-PE) 20mm) عدد 1 0 مقایسه
15 198014 لوله PE-AL-PE) 25mm) عدد 1 0 مقایسه
16 198016 لوله PE-AL-PE) 32mm) عدد 1 0 مقایسه
17 120110 بوشن پرسی 16x16 عدد 1 346,925 مقایسه
18 120112 بوشن پرسی 20x20 عدد 1 491,891 مقایسه
19 120114 بوشن پرسی 25x25 عدد 1 555,830 مقایسه
20 120116 بوشن پرسی 32x32 عدد 1 570,823 مقایسه