یکشنبه - ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 14 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات وینو پلاستیک کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0215567 درپوش( گپ )١٦٠ پلیکا عدد 1 358,000 مقایسه
2 0215572 کوپلینگ( رابط )٦٣ پلیکا عدد 1 53,000 مقایسه
3 0215574 کوپلینگ( رابط )٩٠ پلیکا عدد 1 90,000 مقایسه
4 0215575 کوپلینگ( رابط )١١٠ پلیکا عدد 1 122,000 مقایسه
5 0215576 کوپلینگ( رابط )١٢٥ پلیکا عدد 1 289,000 مقایسه
6 0215577 کوپلینگ( رابط )١٦٠ پلیکا عدد 1 480,000 مقایسه
7 0215580 دریچه بازدید ٦٣ پلیکا عدد 1 134,000 مقایسه
8 0215582 دریچه بازدید ٩٠ پلیکا عدد 1 232,000 مقایسه
9 0215583 دریچه بازدید ١١٠ پلیکا عدد 1 331,000 مقایسه
10 0215584 دریچه بازدید ١٢٥ پلیکا عدد 1 408,000 مقایسه
11 0215585 دریچه بازدید ١٦٠ پلیکا عدد 1 1 مقایسه
12 0215590 سه راه دریچه بازدید 110 پلیکا عدد 1 673,000 مقایسه
13 0215701 چهار راه ٤٥ درجه ١١٠ پلیکا عدد 1 1,016,000 مقایسه
14 0215900 کلاهک 90 عدد 1 427,000 مقایسه
15 0215901 کلاهک ١١٠ عدد 1 427,000 مقایسه
16 0215902 کلاهک 90-110-125 عدد 1 427,000 مقایسه
17 0215904 شیر یکطرفه 110 با قفل پوشفیت عدد 1 5,844,000 مقایسه
18 0215910 موفه 63 عدد 1 358,000 مقایسه
19 0215911 موفه 90 عدد 1 480,000 مقایسه
20 0215912 موفه 110 عدد 1 546,000 مقایسه