سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 120120 بوشن پرسی 50x50 عدد 1 8,282,700 مقایسه
2 120122 بوشن پرسی 63x63 عدد 1 13,973,600 مقایسه
3 120210 بوشن تبدیل پرسی 20x16 عدد 1 577,100 مقایسه
4 120212 بوشن تبدیل پرسی 25x16 عدد 1 818,100 مقایسه
5 120214 بوشن تبدیل پرسی 25x20 عدد 1 924,500 مقایسه
6 120216 بوشن تبدیل پرسی 32x20 عدد 1 949,300 مقایسه
7 120218 بوشن تبدیل پرسی 32x25 عدد 1 1,160,400 مقایسه
8 120222 بوشن تبدیل پرسی 40x25 عدد 1 4,654,500 مقایسه
9 120224 بوشن تبدیل پرسی 40x32 عدد 1 5,049,400 مقایسه
10 120226 بوشن تبدیل پرسی 50x32 عدد 1 5,436,500 مقایسه
11 120228 بوشن تبدیل پرسی 50x40 عدد 1 6,020,300 مقایسه
12 120232 بوشن تبدیل پرسی 63x40 عدد 1 11,718,200 مقایسه
13 120234 بوشن تبدیل پرسی 63x50 عدد 1 12,425,800 مقایسه
14 130210 بوشن روپیچ پرسی "16x1/2 عدد 1 441,300 مقایسه
15 130212 بوشن روپیچ پرسی "20x1/2 عدد 1 601,900 مقایسه
16 130214 بوشن روپیچ پرسی "20x3/4 عدد 1 812,200 مقایسه
17 130216 بوشن روپیچ پرسی "1/2*25 عدد 1 858,600 مقایسه
18 130218 بوشن روپیچ پرسی "25x3/4 عدد 1 984,700 مقایسه
19 130220 بوشن روپیچ پرسی "25x1 عدد 1 1,360,600 مقایسه
20 130222 بوشن روپیچ پرسی "32x1 عدد 1 1,470,500 مقایسه