سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 130224 بوشن روپیچ پرسی "32x1 1/4 عدد 1 2,656,800 مقایسه
2 130228 بوشن روپیچ پرسی "40x1 1/4 عدد 1 6,555,400 مقایسه
3 130232 بوشن روپیچ پرسی "50x1 1/2 عدد 1 8,189,300 مقایسه
4 130236 بوشن روپیچ پرسی "63x2 عدد 1 12,918,700 مقایسه
5 130410 بوشن توپیچ پرسی "16x1/2 عدد 1 590,000 مقایسه
6 130412 بوشن توپیچ پرسی "20x1/2 عدد 1 642,100 مقایسه
7 130414 بوشن توپیچ پرسی "20x3/4 عدد 1 839,400 مقایسه
8 130418 بوشن توپیچ پرسی "25x3/4 عدد 1 1,029,600 مقایسه
9 130420 بوشن توپیچ پرسی "25x1 عدد 1 1,429,100 مقایسه
10 130422 بوشن توپیچ پرسی "32x1 عدد 1 1,612,300 مقایسه
11 130424 بوشن توپیچ پرسی "32x1 1/4 عدد 1 2,970,700 مقایسه
12 130428 بوشن توپیچ پرسی "40x1 1/2 عدد 1 6,606,100 مقایسه
13 130432 بوشن توپیچ پرسی "50x1 1/2 عدد 1 8,178,800 مقایسه
14 130436 بوشن توپیچ پرسی "63x2 عدد 1 13,900,100 مقایسه
15 120510 زانو ٩٠ پرسی 16x16 عدد 1 724,900 مقایسه
16 120512 زانو ٩٠ پرسی 20x20 عدد 1 917,500 مقایسه
17 120514 زانو ٩٠ پرسی 25x25 عدد 1 1,364,000 مقایسه
18 120516 زانو ٩٠ پرسی 32x32 عدد 1 1,771,600 مقایسه
19 120518 زانو ٩٠ پرسی 40x40 عدد 1 7,548,000 مقایسه
20 120520 زانو ٩٠ پرسی 50x50 عدد 1 11,231,400 مقایسه