سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 120522 زانو ٩٠ پرسی 63x63 عدد 1 21,398,500 مقایسه
2 130610 زانویی چپقی پرسی "16x1/2 عدد 1 785,400 مقایسه
3 130612 زانویی چپقی پرسی "20x1/2 عدد 1 903,900 مقایسه
4 130614 زانویی چپقی پرسی "20x3/4 عدد 1 1,079,900 مقایسه
5 130618 زانویی چپقی پرسی "25x3/4 عدد 1 1,049,800 مقایسه
6 130620 زانویی چپقی پرسی "25x1 عدد 1 1,463,000 مقایسه
7 130622 زانویی چپقی پرسی "32x1 عدد 1 1,898,300 مقایسه
8 130626 زانویی چپقی پرسی "40x1 1/2 عدد 1 7,360,700 مقایسه
9 130630 زانویی چپقی پرسی "50x1 1/2 عدد 1 10,575,700 مقایسه
10 130510 زانویی ٩٠روپیچ پرسی 16x1/2 عدد 1 652,900 مقایسه
11 130514 زانویی٩٠ روپیچ پرسی "20x3/4 عدد 1 958,600 مقایسه
12 130518 زانویی ٩٠روپیچ پرسی "25x3/4 عدد 1 1,234,300 مقایسه
13 130520 زانویی ٩٠روپیچ پرسی "25x1 عدد 1 1,700,600 مقایسه
14 130522 زانویی٩٠ روپیچ پرسی "32x1 عدد 1 1,804,900 مقایسه
15 120710 سه راهی پرسی 16x16x16 عدد 1 847,800 مقایسه
16 120712 سه راهی پرسی 20x20x20 عدد 1 1,148,200 مقایسه
17 120714 سه راهی پرسی 25x25x25 عدد 1 2,048,400 مقایسه
18 120716 سه راهی پرسی 32x32x32 عدد 1 2,617,400 مقایسه
19 120718 سه راهی پرسی 40x40x40 عدد 1 10,249,100 مقایسه
20 120720 سه راهی پرسی 50x50x50 عدد 1 17,570,500 مقایسه