سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های نیوپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات نیوپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 120784 سه راهی تبدیل پرسی 50x32x50 عدد 1 11,510,700 مقایسه
2 120786 سه راهی تبدیل پرسی 50x40x50 عدد 1 12,522,100 مقایسه
3 120790 سه راهی تبدیل پرسی 63x25x63 عدد 1 19,709,700 مقایسه
4 120792 سه راهی تبدیل پرسی 63x32x63 عدد 1 20,563,500 مقایسه
5 120794 سه راهی تبدیل پرسی 63x40x63 عدد 1 13,798,960 مقایسه
6 130760 سه راهی توپیچ پرسی 16x1/2"x16 عدد 1 1,052,400 مقایسه
7 130762 سه راهی توپیچ پرسی 20x1/2"x20 عدد 1 1,304,300 مقایسه
8 130766 سه راهی توپیچ پرسی 25x1/2"x25 عدد 1 1,698,900 مقایسه
9 130768 سه راهی توپیچ پرسی 25x3/4"x25 عدد 1 2,193,800 مقایسه
10 130772 سه راهی توپیچ پرسی 32x3/4"x32 عدد 1 2,556,300 مقایسه
11 130776 سه راهی توپیچ پرسی 40x3/4"x40 عدد 1 7,588,600 مقایسه
12 130780 سه راهی توپیچ پرسی 50x1"x50 عدد 1 10,201,600 مقایسه
13 120910 زانویی صفحه دار توپیچ پرسی "16x1/2 عدد 1 947,200 مقایسه
14 121010 زانویی صفحه دار روپیچ پرسی "16x3/4 عدد 1 1,052,100 مقایسه
15 120911 زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 1/2×16 عدد 1 851,200 مقایسه
16 120914 زانویی صفحه دار توپیچ پرسی "20x1/2 عدد 1 1,089,300 مقایسه
17 121014 زانویی صفحه دار روپیچ پرسی "20x3/4 عدد 1 1,279,200 مقایسه
18 121610 زانویی دیواری پرسی "16x1/2 عدد 1 607,000 مقایسه
19 121611 زانو دیواری پرسی 16*"2/1 طرح B عدد 1 388,440 مقایسه
20 121614 زانویی دیواری پرسی "20x1/2 عدد 1 830,400 مقایسه