دوشنبه - ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday - 29 November 2021

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0112010 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1/2 اینچ عدد 1 7,270,000 مقایسه
2 0112012 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 3/4 اینچ عدد 1 7,410,000 مقایسه
3 0112014 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1 اینچ عدد 1 7,570,000 مقایسه
4 0112016 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1/4 1 اینچ عدد 1 8,010,000 مقایسه
5 0112018 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1/2 1 اینچ عدد 1 8,480,000 مقایسه
6 0112020 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 2 اینچ عدد 1 8,800,000 مقایسه
7 0112022 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1/2 2 اینچ عدد 1 10,160,000 مقایسه
8 0112024 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 3 اینچ عدد 1 10,620,000 مقایسه
9 0112026 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 4 اینچ عدد 1 11,700,000 مقایسه
10 0112028 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 5 اینچ عدد 1 22,150,000 مقایسه
11 0112030 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 6 اینچ عدد 1 25,050,000 مقایسه
12 0112032 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 8 اینچ عدد 1 38,260,000 مقایسه
13 0112034 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 10 اینچ عدد 1 53,070,000 مقایسه
14 0112036 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 12 اینچ عدد 1 61,950,000 مقایسه
15 0113010 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1/2 اینچ عدد 1 9,840,000 مقایسه
16 0113012 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 3/4 اینچ عدد 1 9,930,000 مقایسه
17 0113014 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1 اینچ عدد 1 10,180,000 مقایسه
18 0113016 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1/4 1 اینچ عدد 1 10,470,000 مقایسه
19 0113018 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1/2 1 اینچ عدد 1 10,760,000 مقایسه
20 0113020 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 2 اینچ عدد 1 11,070,000 مقایسه