یکشنبه - ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 14 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0112010 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1/2 اینچ عدد 1 10,840,000 مقایسه
2 0112012 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 3/4 اینچ عدد 1 11,220,000 مقایسه
3 0112014 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1 اینچ عدد 1 11,560,000 مقایسه
4 0112016 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1/4 1 اینچ عدد 1 11,980,000 مقایسه
5 0112018 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1/2 1 اینچ عدد 1 12,310,000 مقایسه
6 0112020 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 2 اینچ عدد 1 12,430,000 مقایسه
7 0112022 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 1/2 2 اینچ عدد 1 13,300,000 مقایسه
8 0112024 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 3 اینچ عدد 1 14,170,000 مقایسه
9 0112026 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 4 اینچ عدد 1 15,450,000 مقایسه
10 0112028 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 5 اینچ عدد 1 28,980,000 مقایسه
11 0112030 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 6 اینچ عدد 1 36,040,000 مقایسه
12 0112032 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 8 اینچ عدد 1 49,750,000 مقایسه
13 0112034 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 10 اینچ عدد 1 77,680,000 مقایسه
14 0112036 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی 12 اینچ عدد 1 92,460,000 مقایسه
15 0113010 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1/2 اینچ عدد 1 13,370,000 مقایسه
16 0113012 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 3/4 اینچ عدد 1 13,760,000 مقایسه
17 0113014 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1 اینچ عدد 1 14,090,000 مقایسه
18 0113016 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1/4 1 اینچ عدد 1 14,460,000 مقایسه
19 0113018 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1/2 1 اینچ عدد 1 14,690,000 مقایسه
20 0113020 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 2 اینچ عدد 1 14,990,000 مقایسه