سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 1016016 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 1/4 1 اینچ CL150 عدد 1 10,480,000 مقایسه
2 1016018 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 1/2 1 اینچ CL150 عدد 1 11,490,000 مقایسه
3 1016020 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 2 اینچ CL150 عدد 1 13,330,000 مقایسه
4 1016022 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 1/2 2 اینچ CL150 عدد 1 14,450,000 مقایسه
5 1016024 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 3 اینچ CL150 عدد 1 15,810,000 مقایسه
6 1016026 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 4 اینچ CL150 عدد 1 18,080,000 مقایسه
7 1016028 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 5 اینچ CL150 عدد 1 22,820,000 مقایسه
8 1016030 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 6 اینچ CL150 عدد 1 27,820,000 مقایسه
9 1016032 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 8 اینچ CL150 عدد 1 33,720,000 مقایسه
10 1016034 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 10 اینچ CL150 عدد 1 46,250,000 مقایسه
11 1016036 لرزه گیر لاستیکی مارک قرمز مهاردار 12 اینچ CL150 عدد 1 64,880,000 مقایسه
12 1115016 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 1/4 1 اینچ PN16 عدد 1 108,240,000 مقایسه
13 1115018 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 1/2 1 اینچ PN16 عدد 1 11,830,000 مقایسه
14 1115020 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 2 اینچ PN16 عدد 1 14,000,000 مقایسه
15 1115022 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 1/2 2 اینچ PN16 عدد 1 15,150,000 مقایسه
16 1115024 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 3 اینچ PN16 عدد 1 16,470,000 مقایسه
17 1115026 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 4 اینچ PN16 عدد 1 18,730,000 مقایسه
18 1115028 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 5 اینچ PN16 عدد 1 23,970,000 مقایسه
19 1115030 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 6 اینچ PN16 عدد 1 29,200,000 مقایسه
20 1115032 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 8 اینچ PN16 عدد 1 35,260,000 مقایسه