سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 1115034 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 10 اینچ PN16 عدد 1 48,400,000 مقایسه
2 1115036 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 12 اینچ PN16 عدد 1 67,800,000 مقایسه
3 1116016 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 1/4 1 اینچ CL150 عدد 1 12,510,000 مقایسه
4 1116018 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 1/2 1 اینچ CL150 عدد 1 13,510,000 مقایسه
5 1116020 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 2 اینچ CL150 عدد 1 15,990,000 مقایسه
6 1116022 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 1/2 2 اینچ CL150 عدد 1 17,540,000 مقایسه
7 1116024 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 3 اینچ CL150 عدد 1 18,820,000 مقایسه
8 1116026 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 4 اینچ CL150 عدد 1 21,740,000 مقایسه
9 1116028 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 5 اینچ CL150 عدد 1 27,440,000 مقایسه
10 1116030 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 6 اینچ CL150 عدد 1 33,580,000 مقایسه
11 1116032 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 8 اینچ CL150 عدد 1 40,630,000 مقایسه
12 1116034 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 10 اینچ CL150 عدد 1 55,610,000 مقایسه
13 1116036 لرزه گیر لاستیکی دو مارکه مهاردار 12 اینچ CL150 عدد 1 78,030,000 مقایسه