سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0113022 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 1/2 2 اینچ عدد 1 12,570,000 مقایسه
2 0113024 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 3 اینچ عدد 1 12,930,000 مقایسه
3 0113026 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 4 اینچ عدد 1 16,640,000 مقایسه
4 0113028 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 5 اینچ عدد 1 24,140,000 مقایسه
5 0113030 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 6 اینچ عدد 1 27,580,000 مقایسه
6 0113032 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 8 اینچ عدد 1 54,200,000 مقایسه
7 0113034 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 10 اینچ عدد 1 69,990,000 مقایسه
8 0113036 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی مهاردار 12 اینچ عدد 1 79,160,000 مقایسه
9 0212010 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 1/2 اینچ عدد 1 6,670,000 مقایسه
10 0212012 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 3/4 اینچ عدد 1 7,080,000 مقایسه
11 0212014 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 1 اینچ عدد 1 7,260,000 مقایسه
12 0212016 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 1/4 1 اینچ عدد 1 7,470,000 مقایسه
13 0212018 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 1/2 1 اینچ عدد 1 7,880,000 مقایسه
14 0212020 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 2 اینچ عدد 1 8,200,000 مقایسه
15 0212022 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 1/2 2 اینچ عدد 1 8,950,000 مقایسه
16 0212024 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 3 اینچ عدد 1 9,420,000 مقایسه
17 0212026 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 4 اینچ عدد 1 10,490,000 مقایسه
18 0212028 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 5 اینچ عدد 1 21,450,000 مقایسه
19 0212030 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 6 اینچ عدد 1 24,350,000 مقایسه
20 0212032 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 8 اینچ عدد 1 33,810,000 مقایسه