سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0212034 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 10 اینچ عدد 1 47,730,000 مقایسه
2 0212036 اتصالات آکاردئونی یکجداره جوشی 12 اینچ عدد 1 55,420,000 مقایسه
3 0312010 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 1/2 اینچ عدد 1 9,970,000 مقایسه
4 0312012 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 3/4 اینچ عدد 1 10,230,000 مقایسه
5 0312014 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 1 اینچ عدد 1 10,380,000 مقایسه
6 0312016 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 1/4 1 اینچ عدد 1 10,660,000 مقایسه
7 0312018 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 1/2 1 اینچ عدد 1 10,940,000 مقایسه
8 0312020 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 2 اینچ عدد 1 1,160,000 مقایسه
9 0312022 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 1/2 2 اینچ عدد 1 13,550,000 مقایسه
10 0312024 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 3 اینچ عدد 1 15,140,000 مقایسه
11 0312026 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 4 اینچ عدد 1 19,540,000 مقایسه
12 0312028 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 5 اینچ عدد 1 25,380,000 مقایسه
13 0312030 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 6 اینچ عدد 1 29,920,000 مقایسه
14 0312032 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 8 اینچ عدد 1 57,060,000 مقایسه
15 0312034 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 10 اینچ عدد 1 82,440,000 مقایسه
16 0312036 اتصالات آکاردئونی جوشی تمام استیل 12 اینچ عدد 1 107,570,000 مقایسه
17 0413010 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل مهارد دار 1/2 اینچ عدد 1 12,190,000 مقایسه
18 0413012 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل مهاردار 3/4 اینچ عدد 1 12,390,000 مقایسه
19 0413014 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل مهاردار 1 اینچ عدد 1 12,890,000 مقایسه
20 0413016 اتصالات آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل مهارد دار 1/4 1 اینچ عدد 1 13,160,000 مقایسه