سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0512030 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 6 اینج PN10 عدد 1 37,450,000 مقایسه
2 0512032 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 8 اینج PN10 عدد 1 57,850,000 مقایسه
3 0512034 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 10 اینج PN10 عدد 1 80,380,000 مقایسه
4 0512036 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 12 اینج PN10 عدد 1 97,130,000 مقایسه
5 0513010 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 اینج PN10 عدد 1 15,430,000 مقایسه
6 0513012 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 3/4 اینج PN10 عدد 1 15,900,000 مقایسه
7 0513014 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1 اینج PN10 عدد 1 16,540,000 مقایسه
8 0513016 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/4 1 اینج PN10 عدد 1 17,090,000 مقایسه
9 0513018 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 1 اینج PN10 عدد 1 17,180,000 مقایسه
10 0513020 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 2 اینج PN10 عدد 1 19,030,000 مقایسه
11 0513022 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 2 اینج PN10 عدد 1 22,150,000 مقایسه
12 0513024 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 3 اینج PN10 عدد 1 23,470,000 مقایسه
13 0513026 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 4 اینج PN10 عدد 1 28,260,000 مقایسه
14 0513028 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 5 اینج PN10 عدد 1 27,950,000 مقایسه
15 0513030 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 6 اینج PN10 عدد 1 45,050,000 مقایسه
16 0513032 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 8 اینج PN10 عدد 1 71,700,000 مقایسه
17 0513034 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 10 اینج PN10 عدد 1 94,620,000 مقایسه
18 0513036 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 12 اینج PN10 عدد 1 111,370,000 مقایسه
19 0612010 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1/2 اینج PN16 عدد 1 12,430,000 مقایسه
20 0612012 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 3/4 اینج PN16 عدد 1 13,070,000 مقایسه