سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0612014 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1 اینج PN16 عدد 1 13,540,000 مقایسه
2 0612016 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1/4 1 اینج PN16 عدد 1 14,330,000 مقایسه
3 0612018 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1/2 1 اینج PN16 عدد 1 14,900,000 مقایسه
4 0612020 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 2 اینج PN16 عدد 1 16,760,000 مقایسه
5 0612022 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1/2 2 اینج PN16 عدد 1 19,850,000 مقایسه
6 0612024 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 3 اینج PN16 عدد 1 21,050,000 مقایسه
7 0612026 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 4 اینج PN16 عدد 1 23,320,000 مقایسه
8 0612028 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 5 اینج PN16 عدد 1 31,160,000 مقایسه
9 0612030 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 6 اینج PN16 عدد 1 37,890,000 مقایسه
10 0612032 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 8 اینج PN16 عدد 1 66,760,000 مقایسه
11 0612034 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 10 اینج PN16 عدد 1 90,180,000 مقایسه
12 0612036 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 12 اینج PN16 عدد 1 114,950,000 مقایسه
13 0613010 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 اینج PN16 عدد 1 15,430,000 مقایسه
14 0613012 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 3/4 اینج PN16 عدد 1 15,900,000 مقایسه
15 0613014 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1 اینج PN16 عدد 1 16,540,000 مقایسه
16 0613016 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/4 1 اینج PN16 عدد 1 17,090,000 مقایسه
17 0613018 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 1 اینج PN16 عدد 1 17,180,000 مقایسه
18 0613020 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 2 اینج PN16 عدد 1 19,030,000 مقایسه
19 0613022 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 2 اینج PN16 عدد 1 22,150,000 مقایسه
20 0613024 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 3 اینج PN16 عدد 1 23,470,000 مقایسه