سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0613026 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 4 اینج PN16 عدد 1 28,260,000 مقایسه
2 0613028 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 5 اینج PN16 عدد 1 37,950,000 مقایسه
3 0613030 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 6 اینج PN16 عدد 1 45,050,000 مقایسه
4 0613032 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 8 اینج PN16 عدد 1 80,610,000 مقایسه
5 0613034 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 10 اینج PN16 عدد 1 104,420,000 مقایسه
6 0613036 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 12 اینج PN16 عدد 1 129,190,000 مقایسه
7 0712010 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1/2 اینج CL150 عدد 1 15,430,000 مقایسه
8 0712012 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 3/4 اینج CL150 عدد 1 15,900,000 مقایسه
9 0712014 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1 اینج CL150 عدد 1 16,540,000 مقایسه
10 0712016 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1/4 1 اینج CL150 عدد 1 17,090,000 مقایسه
11 0712018 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1/2 1 اینج CL150 عدد 1 18,080,000 مقایسه
12 0712020 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 2 اینج CL150 عدد 1 20,540,000 مقایسه
13 0712022 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 1/2 2 اینج CL150 عدد 1 24,860,000 مقایسه
14 0712024 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 3 اینج CL150 عدد 1 27,990,000 مقایسه
15 0712026 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 4 اینج CL150 عدد 1 42,370,000 مقایسه
16 0712028 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 5 اینج CL150 عدد 1 48,640,000 مقایسه
17 0712030 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 6 اینج CL150 عدد 1 56,630,000 مقایسه
18 0712032 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 8 اینج CL150 عدد 1 98,430,000 مقایسه
19 0712034 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 10 اینج CL150 عدد 1 135,610,000 مقایسه
20 0712036 اتصالات آکاردئونی فلنجدار ساده 12 اینج CL150 عدد 1 164,830,000 مقایسه