سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ارتعاشات صنعتی ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0713010 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 اینج CL150 عدد 1 15,430,000 مقایسه
2 0713012 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 3/4 اینج CL150 عدد 1 15,900,000 مقایسه
3 0713014 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1 اینج CL150 عدد 1 16,540,000 مقایسه
4 0713016 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/4 1 اینج CL150 عدد 1 17,090,000 مقایسه
5 0713018 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 1 اینج CL150 عدد 1 18,080,000 مقایسه
6 0713020 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 2 اینج CL150 عدد 1 20,540,000 مقایسه
7 0713022 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 1/2 2 اینج CL150 عدد 1 24,860,000 مقایسه
8 0713024 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 3 اینج CL150 عدد 1 27,990,000 مقایسه
9 0713026 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 4 اینج CL150 عدد 1 42,370,000 مقایسه
10 0713028 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 5 اینج CL150 عدد 1 48,640,000 مقایسه
11 0713030 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 6 اینج CL150 عدد 1 56,630,000 مقایسه
12 0713032 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 8 اینج CL150 عدد 1 98,430,000 مقایسه
13 0713034 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 10 اینج CL150 عدد 1 135,610,000 مقایسه
14 0713036 اتصالات آکاردئونی فلنجدار مهاردار 12 اینج CL150 عدد 1 164,830,000 مقایسه
15 0814016 لرزه گیر لاستیکی مارک زرد مهاردار 1/4 1 اینچ PN10 عدد 1 7,460,000 مقایسه
16 0814018 لرزه گیر لاستیکی مارک زرد مهاردار 1/2 1 اینچ PN10 عدد 1 7,780,000 مقایسه
17 0814020 لرزه گیر لاستیکی مارک زرد مهاردار 2 اینچ PN10 عدد 1 8,030,000 مقایسه
18 0814022 لرزه گیر لاستیکی مارک زرد مهاردار 1/2 2 اینچ PN10 عدد 1 8,620,000 مقایسه
19 0814024 لرزه گیر لاستیکی مارک زرد مهاردار 3 اینچ PN10 عدد 1 9,760,000 مقایسه
20 0814026 لرزه گیر لاستیکی مارک زرد مهاردار 4 اینچ PN10 عدد 1 10,390,000 مقایسه