یکشنبه - ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 14 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای شیرآلات چدنی فاراب کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های شیرآلات چدنی فاراب کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات شیرآلات چدنی فاراب کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 10116025 شیرپروانه ای ویفری اهرمی 2 اینچ PN 16 عدد 1 4,400,000 مقایسه
2 10116050 شیرپروانه ای ویفری اهرمی 2.5 اینچ PN 16 عدد 1 4,700,000 مقایسه
3 10116065 شیرپروانه ای ویفری اهرمی 3 اینچ PN 16 عدد 1 5,800,000 مقایسه
4 10116080 شیرپروانه ای ویفری اهرمی 4 اینچ PN 16 عدد 1 4,600,000 مقایسه
5 10116100 شیرپروانه ای ویفری اهرمی 5 اینچ PN 16 عدد 1 8,100,000 مقایسه
6 10116125 شیرپروانه ای ویفری اهرمی 6 اینچ PN 16 عدد 1 11,200,000 مقایسه
7 10116150 شیرپروانه ای ویفری اهرمی 8 اینچ PN 16 عدد 1 17,800,000 مقایسه
8 10216050 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 2 اینچ PN 16 عدد 1 9,100,000 مقایسه
9 10216065 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 2.5 اینچ PN 16 عدد 1 9,400,000 مقایسه
10 10216080 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 3 اینچ PN 16 عدد 1 10,700,000 مقایسه
11 10216100 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 4 اینچ PN 16 عدد 1 11,300,000 مقایسه
12 10216125 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 5 اینچ PN 16 عدد 1 12,800,000 مقایسه
13 10216150 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 6 اینچ PN 16 عدد 1 16,200,000 مقایسه
14 10216200 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 8 اینچ PN 16 عدد 1 20,400,000 مقایسه
15 10216250 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 10 اینچ PN 16 عدد 1 46,600,000 مقایسه
16 10216300 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی 12 اینچ PN 16 عدد 1 49,500,000 مقایسه
17 10310050 شیر کشویی زبانه لاستیکی 2 اینچ (F4) _ PN 10 عدد 1 5,100,000 مقایسه
18 10310125 شیر کشویی زبانه لاستیکی 5 اینچ (F4) _ PN 10 عدد 1 1 مقایسه
19 10316050 شیر کشویی زبانه لاستیکی 2 اینچ (F4) _ PN 16 عدد 1 61,000,000 مقایسه
20 10316065 شیر کشویی زبانه لاستیکی 2.5 اینچ (F4) _ PN 16 عدد 1 7,000,000 مقایسه