یکشنبه - ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 14 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای شیرآلات کیز ایران کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های شیرآلات کیز ایران کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات شیرآلات کیز ایران کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 60101005 شیر فلکه کشویی کیز ایران 1/2 استاندارد عدد 1 960,000 مقایسه
2 60101015 شیر فلکه کشویی کیز ایران 3/4 استاندارد عدد 1 1,400,000 مقایسه
3 60101025 شیر فلکه کشویی کیز ایران 1 استاندارد عدد 1 2,090,000 مقایسه
4 60101032 شیر فلکه کشویی کیز ایران 1/4 1 استاندارد عدد 1 3,080,000 مقایسه
5 60101040 شیر فلکه کشویی کیز ایران 1/2 1 استاندارد عدد 1 4,120,000 مقایسه
6 60101050 شیر فلکه کشویی کیز ایران 2 استاندارد عدد 1 6,300,000 مقایسه
7 60101065 شیر فلکه کشویی کیز ایران 1/2 2 استاندارد عدد 1 1,785,000 مقایسه
8 60101080 شیر فلکه کشویی کیز ایران 3 استاندارد عدد 1 15,565,000 مقایسه
9 60102005 خودکار دریچه ای یکسر مغزی کیز ایران 1/2 عدد 1 700,000 مقایسه
10 60103005 شیر خودکار دریچه ای کیز ایران 1/2 استاندارد عدد 1 710,000 مقایسه
11 60103015 شیر خودکار دریچه ای کیز ایران 3/4 استاندارد عدد 1 950,000 مقایسه
12 60103025 شیر خودکار دریچه ای کیز ایران 1 استاندارد عدد 1 1,500,000 مقایسه
13 60103032 شیر خودکار دریچه ای کیز ایران 1/4 1 استاندارد عدد 1 2,300,000 مقایسه
14 60103040 شیر خودکار دریچه ای کیز ایران 1/2 1 استاندارد عدد 1 2,820,000 مقایسه
15 60103050 شیر خودکار دریچه ای کیز ایران 2 استاندارد عدد 1 4,320,000 مقایسه
16 60104005 شیر خودکار فنری کیز ایران 1/2 استاندارد عدد 1 710,000 مقایسه
17 60104015 شیر خودکار فنری کیز ایران 3/4 استاندارد عدد 1 950,000 مقایسه
18 60104025 شیر خودکار فنری کیز ایران 1 استاندارد عدد 1 1,500,000 مقایسه
19 60104032 شیر خودکار فنری کیز ایران 1/4 1 استاندارد عدد 1 2,300,000 مقایسه
20 60104040 شیر خودکار فنری کیز ایران 1/2 1 استاندارد عدد 1 2,820,000 مقایسه