دوشنبه - ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday - 29 November 2021

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای بی تی اس کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های بی تی اس کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات بی تی اس کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 141302 لوله ١٦ (PEX-AL-PERT) عدد 1 134,000 مقایسه
2 141303 لوله٢٠ (PEX-AL-PERT) عدد 1 238,000 مقایسه
3 141304 لوله ٢٥ (PEX-AL-PERT) عدد 1 445,000 مقایسه
4 141305 لوله ٣٢ (PEX-AL-PERT) عدد 1 632,000 مقایسه
5 151002 بوشن پرسی16×16 عدد 1 48,800 مقایسه
6 151004 بوشن پرسی20×20 عدد 1 652,700 مقایسه
7 151006 بوشن پرسی25×25 عدد 1 959,600 مقایسه
8 151008 بوشن پرسی 32×32 عدد 1 1,343,400 مقایسه
9 151102 بوشن تبدیل پرسی16×20 عدد 1 561,100 مقایسه
10 151104 بوشن تبدیل پرسی16×25 عدد 1 795,500 مقایسه
11 151106 بوشن تبدیل پرسی20×25 عدد 1 898,900 مقایسه
12 151107 بوشن تبدیل پرسی16×32 عدد 1 914,400 مقایسه
13 151108 بوشن تبدیل پرسی20×32 عدد 1 923,000 مقایسه
14 151110 بوشن تبدیل پرسی25×32 عدد 1 1,128,300 مقایسه
15 151202 بوشن روپیچ پرسی 1/2×16 عدد 1 433,100 مقایسه
16 151203 بوشن روپیچ پرسی3/4×16 عدد 1 704,100 مقایسه
17 151204 بوشن روپیچ پرسی1/2×20 عدد 1 585,200 مقایسه
18 151206 بوشن روپیچ پرسی3/4×20 عدد 1 789,700 مقایسه
19 151209 بوشن روپیچ پرسی1/2×25 عدد 1 834,800 مقایسه
20 151210 بوشن روپیچ پرسی 3/4×25 عدد 1 957,400 مقایسه