دوشنبه - ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday - 29 November 2021

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای ایزی پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های ایزی پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات ایزی پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 110001 لوله پنج لایه PERT ١٦ 1 129,000 مقایسه
2 110002 لوله پنج لایه PERT ٢٠ 1 241,400 مقایسه
3 110003 لوله پنج لایه PERT ٢٥ 1 417,300 مقایسه
4 110004 لوله پنج لایه PERT ٣٢ 1 593,100 مقایسه
5 110005 لوله پنج لایه PERT ٤٠ 1 804,900 مقایسه
6 110006 لوله پنج لایه PERT ٥٠ 1 1,407,200 مقایسه
7 110007 لوله پنج لایه PERT ٦٣ 1 1,323,700 مقایسه
8 110020 لوله پنج لایه PEX ١٦ 1 133,600 مقایسه
9 110021 لوله پنج لایه PEX ٢٠ 1 267,800 مقایسه
10 110022 لوله پنج لایه PEX ٢٥ 1 497,700 مقایسه
11 110023 لوله پنج لایه PEX ٣٢ 1 714,600 مقایسه
12 110024 لوله پنج لایه PEX ٤٠ 1 1,029,000 مقایسه
13 110025 لوله پنج لایه PEX ٥٠ 1 1,338,000 مقایسه
14 110026 لوله پنج لایه PEX ٦٣ 1 1,708,800 مقایسه
15 110032 لوله پنج لایه PEX ٢٠( لوله رنگی) 1 331,500 مقایسه
16 110040 لوله سوپرایزی PEX-AL-PERT ١٦ کرم رنگ 1 174,300 مقایسه
17 110041 لوله سوپرایزی PEX-AL-PERT ٢٠ کرم رنگ 1 379,800 مقایسه
18 110042 لوله سوپرایزی PEX-AL-PERT ٢٥ کرم رنگ 1 656,200 مقایسه
19 110043 لوله سوپرایزی PEX-AL-PERT ٣٢ کرم رنگ 1 932,800 مقایسه
20 110060 لوله PEX ١٦ جوش آرگون 1 160,100 مقایسه