یکشنبه - ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 14 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 200020 لوله تک لایه ٢٠ متر 1 215,000 مقایسه
2 200025 لوله تک لایه ٢٥ متر 1 339,000 مقایسه
3 200032 لوله تک لایه ٣٢ متر 1 640,000 مقایسه
4 200040 لوله تک لایه ٤٠ متر 1 1,120,000 مقایسه
5 200050 لوله تک لایه ٥٠ متر 1 1,800,000 مقایسه
6 200063 لوله تک لایه ٦٣ متر 1 2,900,000 مقایسه
7 200075 لوله تک لایه ٧٥ متر 1 4,100,000 مقایسه
8 200090 لوله تک لایه ٩٠ متر 1 5,900,000 مقایسه
9 200110 لوله تک لایه ١١٠ متر 1 8,900,000 مقایسه
10 220020 بوشن ٢٠ عدد 1 27,000 مقایسه
11 220025 بوشن ٢٥ عدد 1 33,000 مقایسه
12 220032 بوشن ٣٢ عدد 1 54,000 مقایسه
13 220040 بوشن 40 عدد 1 98,000 مقایسه
14 220050 بوشن ٥٠ عدد 1 177,000 مقایسه
15 220063 بوشن ٦٣ عدد 1 298,000 مقایسه
16 220075 بوشن ٧٥ عدد 1 450,000 مقایسه
17 220090 بوشن ٩٠ عدد 1 750,000 مقایسه
18 220221 بوشن تبدیل ٢٠*٢٥ عدد 1 24,000 مقایسه
19 220231 بوشن تبدیل ٢٠*٣٢ عدد 1 27,000 مقایسه
20 220232 بوشن تبدیل ٢٥*٣٢ عدد 1 33,000 مقایسه