سه شنبه - ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | Tuesday - 09 August 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 226440 مهره ماسوره پلیمری 40 عدد 1 397,000 مقایسه
2 227220 شیر فلکه ٤٥ درجه ٢٠ عدد 1 1,180,000 مقایسه
3 227225 شیر فلکه ٤٥ درجه ٢٥ عدد 1 1,190,000 مقایسه
4 227020 شیر فلکه( کامل )٢٠ عدد 1 597,000 مقایسه
5 227025 شیر فلکه( کامل )٢٥ عدد 1 898,000 مقایسه
6 227032 شیر فلکه( کامل )٣٢ عدد 1 1,360,000 مقایسه
7 227040 شیر فلکه( کامل )٤٠ عدد 1 1,800,000 مقایسه
8 227050 شیر فلکه( کامل )٥٠ عدد 1 2,700,000 مقایسه
9 227063 شیر فلکه( کامل )٦٣ عدد 1 5,100,000 مقایسه
10 441001 بالاتنه شیر فلکه ٢٠ عدد 1 380,000 مقایسه
11 441002 بالاتنه شیر فلکه ٢٥ عدد 1 630,000 مقایسه
12 441003 بالاتنه شیر فلکه ٣٢ عدد 1 980,000 مقایسه
13 441004 بالاتنه شیر فلکه ٤٠ عدد 1 1,450,000 مقایسه
14 441005 بالاتنه شیر فلکه ٥٠ عدد 1 2,200,000 مقایسه
15 441006 بالاتنه شیر فلکه ٦٣ عدد 1 3,300,000 مقایسه
16 229320 بست لوله ٢٠ عدد 1 5,900 مقایسه
17 229325 بست لوله ٢٥ عدد 1 6,600 مقایسه
18 229332 بست لوله ٣٢ عدد 1 11,800 مقایسه
19 229340 بست لوله ٤٠ عدد 1 1 مقایسه
20 229420 بست زوج سفید ٢٠ عدد 1 9,500 مقایسه