جمعه - ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ | Friday - 27 May 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 220241 بوشن تبدیل ٢٠*٤٠ عدد 1 37,000 مقایسه
2 220242 بوشن تبدیل ٢٥*٤٠ عدد 1 40,000 مقایسه
3 220243 بوشن تبدیل ٣٢*٤٠ عدد 1 49,000 مقایسه
4 220251 بوشن تبدیل ٢٠*٥٠ عدد 1 57,000 مقایسه
5 220252 بوشن تبدیل ٢٥*٥٠ عدد 1 57,000 مقایسه
6 220253 بوشن تبدیل ٣٢*٥٠ عدد 1 60,000 مقایسه
7 220254 بوشن تبدیل ٤٠*٥٠ عدد 1 70,000 مقایسه
8 220261 بوشن تبدیل 20*63 عدد 1 112,000 مقایسه
9 220262 بوشن تبدیل ٢٥*٦٣ عدد 1 98,000 مقایسه
10 220263 بوشن تبدیل ٣٢*٦٣ عدد 1 98,000 مقایسه
11 220264 بوشن تبدیل ٤٠*٦٣ عدد 1 115,000 مقایسه
12 220265 بوشن تبدیل ٥٠*٦٣ عدد 1 133,000 مقایسه
13 220273 بوشن تبدیل 32*75 عدد 1 195,000 مقایسه
14 220274 بوشن تبدیل ٤٠*٧٥ عدد 1 180,000 مقایسه
15 220275 بوشن تبدیل ٥٠*٧٥ عدد 1 200,000 مقایسه
16 220276 بوشن تبدیل ٦٣*٧٥ عدد 1 230,000 مقایسه
17 220285 بوشن تبدیل ٥٠*٩٠ عدد 1 280,000 مقایسه
18 220286 بوشن تبدیل ٦٣*٩٠ عدد 1 320,000 مقایسه
19 220287 بوشن تبدیل ٧٥*٩٠ عدد 1 370,000 مقایسه
20 220297 بوشن تبدیل ٧٥*١١٠ عدد 1 520,000 مقایسه