شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | Saturday - 02 July 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 220298 بوشن تبدیل ٩٠*١١٠ عدد 1 610,000 مقایسه
2 221020 زانو ٩٠ درجه ٢٠ عدد 1 29,000 مقایسه
3 221025 زانو ٩٠ درجه ٢٥ عدد 1 44,000 مقایسه
4 221032 زانو ٩٠ درجه ٣٢ عدد 1 71,000 مقایسه
5 221040 زانو ٩٠ درجه ٤٠ عدد 1 130,000 مقایسه
6 221050 زانو ٩٠ درجه ٥٠ عدد 1 260,000 مقایسه
7 221063 زانو ٩٠ درجه ٦٣ عدد 1 430,000 مقایسه
8 221075 زانو ٩٠ درجه ٧٥ عدد 1 640,000 مقایسه
9 221090 زانو ٩٠ درجه ٩٠ عدد 1 1,070,000 مقایسه
10 221110 زانو ٩٠ درجه ١١٠ عدد 1 1,710,000 مقایسه
11 221420 زانو ٩٠ درجه چپقی ٢٠ عدد 1 31,000 مقایسه
12 221425 زانو ٩٠ درجه چپقی ٢٥ عدد 1 41,000 مقایسه
13 221621 زانو ٩٠ درجه تبدیل ٢٥*٢٠ عدد 1 48,000 مقایسه
14 221632 زانو ٩٠ درجه تبدیل ٢٥*32 عدد 1 85,000 مقایسه
15 221220 زانو ٤٥ درجه ٢٠ عدد 1 26,000 مقایسه
16 221225 زانو ٤٥ درجه ٢٥ عدد 1 38,000 مقایسه
17 221232 زانو ٤٥ درجه ٣٢ عدد 1 63,000 مقایسه
18 221240 زانو ٤٥ درجه ٤٠ عدد 1 113,000 مقایسه
19 221250 زانو ٤٥ درجه ٥٠ عدد 1 192,000 مقایسه
20 221263 زانو ٤٥ درجه ٦٣ عدد 1 320,000 مقایسه