سه شنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | Tuesday - 25 January 2022

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 220298 بوشن تبدیل ٩٠*١١٠ عدد 1 610,000 مقایسه
2 221020 زانو ٩٠ درجه ٢٠ عدد 1 28,000 مقایسه
3 221025 زانو ٩٠ درجه ٢٥ عدد 1 62,000 مقایسه
4 221032 زانو ٩٠ درجه ٣٢ عدد 1 67,000 مقایسه
5 221040 زانو ٩٠ درجه ٤٠ عدد 1 125,000 مقایسه
6 221050 زانو ٩٠ درجه ٥٠ عدد 1 245,000 مقایسه
7 221063 زانو ٩٠ درجه ٦٣ عدد 1 410,000 مقایسه
8 221075 زانو ٩٠ درجه ٧٥ عدد 1 600,000 مقایسه
9 221090 زانو ٩٠ درجه ٩٠ عدد 1 1,010,000 مقایسه
10 221110 زانو ٩٠ درجه ١١٠ عدد 1 1,580,000 مقایسه
11 221420 زانو ٩٠ درجه چپقی ٢٠ عدد 1 29,000 مقایسه
12 221425 زانو ٩٠ درجه چپقی ٢٥ عدد 1 38,000 مقایسه
13 221621 زانو ٩٠ درجه تبدیل ٢٥*٢٠ عدد 1 45,000 مقایسه
14 221632 زانو ٩٠ درجه تبدیل ٢٥*32 عدد 1 78,000 مقایسه
15 221220 زانو ٤٥ درجه ٢٠ عدد 1 25,000 مقایسه
16 221225 زانو ٤٥ درجه ٢٥ عدد 1 36,000 مقایسه
17 221232 زانو ٤٥ درجه ٣٢ عدد 1 60,000 مقایسه
18 221240 زانو ٤٥ درجه ٤٠ عدد 1 105,000 مقایسه
19 221250 زانو ٤٥ درجه ٥٠ عدد 1 180,000 مقایسه
20 221263 زانو ٤٥ درجه ٦٣ عدد 1 300,000 مقایسه