جمعه - ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ | Friday - 27 May 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 222525 سه راه تبدیل ٥٠*25*٥٠ عدد 1 250,000 مقایسه
2 222535 سه راه تبدیل ٥٠*٣٢*٥٠ عدد 1 240,000 مقایسه
3 222545 سه راه تبدیل ٥٠*40*٥٠ عدد 1 300,000 مقایسه
4 22616 سه راه تبدیل ٦٣*٢0*٦٣ عدد 1 490,000 مقایسه
5 222616 سه راه تبدیل ٦٣*٢0*٦٣ عدد 1 520,000 مقایسه
6 222626 سه راه تبدیل ٦٣*25*٦٣ عدد 1 520,000 مقایسه
7 222636 سه راه تبدیل ٦٣*٣٢*٦٣ عدد 1 490,000 مقایسه
8 222646 سه راه تبدیل ٦٣*٤٠*٦٣ عدد 1 490,000 مقایسه
9 222656 سه راه تبدیل ٦٣*٥٠*٦٣ عدد 1 500,000 مقایسه
10 222757 سه راه تبدیل 75*50*75 عدد 1 1,040,000 مقایسه
11 222767 سه راه تبدیل 75*63*75 عدد 1 1,050,000 مقایسه
12 222868 سه راه تبدیل 90*63*90 عدد 1 1,720,000 مقایسه
13 222878 سه راه تبدیل 90*75*90 عدد 1 1,730,000 مقایسه
14 223020 درپوش ٢٠ عدد 1 15,500 مقایسه
15 223025 درپوش ٢٥ عدد 1 21,500 مقایسه
16 223032 درپوش ٣٢ عدد 1 39,000 مقایسه
17 223040 درپوش ٤٠ عدد 1 46,000 مقایسه
18 223050 درپوش ٥٠ عدد 1 88,000 مقایسه
19 223063 درپوش ٦٣ عدد 1 180,000 مقایسه
20 223075 درپوش ٧٥ عدد 1 270,000 مقایسه