جمعه - ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ | Friday - 27 May 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 223090 درپوش ٩٠ عدد 1 420,000 مقایسه
2 229020 لوله خمدار ٢٠ عدد 1 87,000 مقایسه
3 229025 لوله خمدار ٢٥ عدد 1 133,000 مقایسه
4 229032 لوله خمدار ٣٢ عدد 1 215,000 مقایسه
5 229040 لوله خمدار 40 عدد 1 450,000 مقایسه
6 229120 لوله خم دوسر بوشن سفید ٢٠ عدد 1 10,500 مقایسه
7 229125 لوله خم دوسر بوشن سفید 25 عدد 1 136,000 مقایسه
8 224711 زانو بوشن فلزی دیواری ١/٢*٢٠ عدد 1 189,000 مقایسه
9 224722 زانو بوشن فلزی دیواری ٣/٤*٢٥ عدد 1 240,000 مقایسه
10 224721 زانو بوشن فلزی دیواری ١/٢*٢٥ عدد 1 197,000 مقایسه
11 224811 زانو مغزی فلزی دیواری ١/٢*٢٠ عدد 1 270,000 مقایسه
12 224812 زانو مغزی فلزی دیواری ٣/٤*٢٠ عدد 1 305,000 مقایسه
13 224821 زانو مغزی فلزی دیواری 1/2*٢5 عدد 1 319,000 مقایسه
14 224822 زانو مغزی فلزی دیواری ٣/٤*٢٥ عدد 1 315,000 مقایسه
15 223911 بوشن یکسر فلزی ١/٢*٢٠ عدد 1 167,000 مقایسه
16 223921 بوشن یکسر فلزی ١/٢*٢٥ عدد 1 4,400,000 مقایسه
17 223922 بوشن یکسر فلزی ٣/٤*٢٥ عدد 1 234,000 مقایسه
18 223932 بوشن یکسر فلزی 3/4*٣٢ عدد 1 275,000 مقایسه
19 223933 بوشن یکسر فلزی ١*٣٢ عدد 1 355,000 مقایسه
20 233944 بوشن یکسر فلزی ١/1/4*40 عدد 1 1,010,000 مقایسه