شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | Saturday - 02 July 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 233955 بوشن یکسر فلزی 1/1/2*50 عدد 1 1,190,000 مقایسه
2 223955 بوشن یکسر فلزی "3*90 عدد 1 4,980,000 مقایسه
3 233966 بوشن یکسر فلزی2*63 عدد 1 2,360,000 مقایسه
4 223966 بوشن یکسر فلزی 1/2 2*75 عدد 1 3,250,000 مقایسه
5 224111 مغزی یکسر فلزی ١/٢*٢٠ عدد 1 245,000 مقایسه
6 224112 مغزی یکسر فلزی 3/4*٢٠ عدد 1 321,000 مقایسه
7 224121 مغزی یکسر فلزی ١/٢*٢٥ عدد 1 288,000 مقایسه
8 224122 مغزی یکسر فلزی ٣/٤*٢٥ عدد 1 290,000 مقایسه
9 224132 مغزی یکسر فلزی 3/4*٣٢ عدد 1 388,000 مقایسه
10 224133 مغزی یکسر فلزی ١*٣٢ عدد 1 500,000 مقایسه
11 224144 مغزی یکسر فلزی ١/1/4*40 عدد 1 1,440,000 مقایسه
12 224155 مغزی یکسر فلزی 1/1/2*50 عدد 1 1,740,000 مقایسه
13 224166 مغزی یکسر فلزی2*63 عدد 1 3,120,000 مقایسه
14 226777 مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2 2*75 عدد 1 6,500,000 مقایسه
15 224311 زانو یکسر بوشن فلزی ١/٢*٢٠ عدد 1 185,000 مقایسه
16 224321 زانو یکسر بوشن فلزی ١/٢*٢٥ عدد 1 189,000 مقایسه
17 224322 زانو یکسر بوشن فلزی ٣/٤*٢٥ عدد 1 239,000 مقایسه
18 224331 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*٣٢ عدد 1 274,000 مقایسه
19 224332 زانو یکسر بوشن فلزی ٣/٤*٣٢ عدد 1 245,000 مقایسه
20 224333 زانو یکسر بوشن فلزی ١*٣٢ عدد 1 370,000 مقایسه