شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | Saturday - 02 July 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 224511 زانو یکسر مغزی فلزی ١/٢*٢٠ عدد 1 260,000 مقایسه
2 224522 زانو یکسر مغزی فلزی ٣/٤*٢٥ عدد 1 310,000 مقایسه
3 224521 زانو یکسر مغزی فلزی ١/٢*٢٥ عدد 1 290,000 مقایسه
4 226711 مهره ماسوره بوشن فلزی ١/٢*٢٠ عدد 1 650,000 مقایسه
5 226722 مهره ماسوره بوشن فلزی ٣/٤*٢٥ عدد 1 1,070,000 مقایسه
6 226733 مهره ماسوره بوشن فلزی ١*٣٢ عدد 1 1,390,000 مقایسه
7 226744 مهره ماسوره بوشن فلزی ١/٤ ١*٤٠ عدد 1 2,550,000 مقایسه
8 226755 مهره ماسوره بوشن فلزی ١/٢ ١*٥٠ عدد 1 3,800,000 مقایسه
9 226766 مهره ماسوره بوشن فلزی ٢*٦٣ عدد 1 120,000 مقایسه
10 226511 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی ١/٢*٢٠ عدد 1 260,000 مقایسه
11 226611 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی ١/٢*٢٠ عدد 1 320,000 مقایسه
12 226522 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی ٣/٤*٢٥ عدد 1 330,000 مقایسه
13 226622 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی ٣/٤*٢٥ عدد 1 400,000 مقایسه
14 226533 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1*32 عدد 1 650,000 مقایسه
15 226632 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*32 عدد 1 620,000 مقایسه
16 226633 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1*32 عدد 1 810,000 مقایسه
17 224911 سه راه بوشن فلزی ١/٢*٢٠ عدد 1 188,000 مقایسه
18 224921 سه راه بوشن فلزی ١/٢*٢٥ عدد 1 203,000 مقایسه
19 224922 سه راه بوشن فلزی ٣/٤*٢٥ عدد 1 250,000 مقایسه
20 224932 سه راه بوشن فلزی 3/4*٣٢ عدد 1 342,000 مقایسه