چهارشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | Wednesday - 31 May 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 224933 سه راه بوشن فلزی ١*٣٢ عدد 1 490,000 مقایسه
2 225311 سه راه بوشن فلزی دیواری ١/٢*٢٠ عدد 1 224,000 مقایسه
3 225321 سه راه بوشن فلزی دیواری ١/٢*٢٥ عدد 1 268,000 مقایسه
4 225322 سه راه بوشن فلزی دیواری ٣/٤*٢٥ عدد 1 305,000 مقایسه
5 225411 سه راه مغزی فلزی دیواری ١/٢*٢٠ عدد 1 340,000 مقایسه
6 225412 سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*20 عدد 1 380,000 مقایسه
7 225422 سه راه مغزی فلزی دیواری ٣/٤*٢٥ عدد 1 390,000 مقایسه
8 229610 صفحه نصب تک 1 36,000 مقایسه
9 229611 صفحه نصب 153 شیر مخلوط 1 66,000 مقایسه
10 229612 صفحه نصب 280 شیر پیسوار 1 98,000 مقایسه
11 450020 فلنچ 20 عدد 1 19,000 مقایسه
12 450025 فلنچ 25 عدد 1 33,000 مقایسه
13 450032 فلنچ 32 عدد 1 39,000 مقایسه
14 450040 فلنچ 40 عدد 1 73,000 مقایسه
15 450050 فلنچ 50 عدد 1 117,000 مقایسه
16 450063 فلنچ ٦٣ عدد 1 207,000 مقایسه
17 450075 فلنچ ٧٥ عدد 1 370,000 مقایسه
18 226420 مهره ماسوره پلیمری ٢٠ عدد 1 145,000 مقایسه
19 226425 مهره ماسوره پلیمری ٢٥ عدد 1 195,000 مقایسه
20 226432 مهره ماسوره پلیمری ٣٢ عدد 1 340,000 مقایسه