دوشنبه - ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday - 29 November 2021

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای پلیمر گلپایگان کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های پلیمر گلپایگان کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات پلیمر گلپایگان کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 080115110 لوله فاضلابی پلیکا ٣٢ شاخه 1 1,170,000 مقایسه
2 080115111 لوله فاضلابی پلیکا ٤٠ شاخه 1 2,321,000 مقایسه
3 080115112 لوله فاضلابی پلیکا ٥٠ شاخه 1 3,000,000 مقایسه
4 080115113 لوله فاضلابی پلیکا ٦٣ شاخه 1 3,737,000 مقایسه
5 080115114 لوله فاضلابی پلیکا ٧٥ شاخه 1 4,515,000 مقایسه
6 080115115 لوله فاضلابی پلیکا ٩٠ شاخه 1 5,418,000 مقایسه
7 080115116 لوله فاضلابی پلیکا ١١٠ شاخه 1 7,122,000 مقایسه
8 080115117 لوله فاضلابی پلیکا ١٢٥ شاخه 1 8,117,000 مقایسه
9 080115118 لوله فاضلابی پلیکا ١٦٠ شاخه 1 10,395,000 مقایسه
10 080115119 لوله فاضلابی پلیکا ٢٠٠ شاخه 1 16,211,000 مقایسه
11 080115520 لوله فاضلابی پلیکا ٢٥٠ شاخه 1 30,903,000 مقایسه
12 080215216 زانو ٤٥ درجه پلیکا ٤٠ عدد 1 83,500 مقایسه
13 080215217 زانو ٤٥ درجه پلیکا ٥٠ عدد 1 107,200 مقایسه
14 080215218 زانو ٤٥ درجه پلیکا ٦٣ عدد 1 164,000 مقایسه
15 080215220 زانو ٤٥ درجه پلیکا ٩٠ عدد 1 332,500 مقایسه
16 080215221 زانو ٤٥ درجه پلیکا ١١٠ عدد 1 444,900 مقایسه
17 080215222 زانو ٤٥ درجه پلیکا ١٢٥ عدد 1 593,000 مقایسه
18 080215223 زانو ٤٥ درجه پلیکا ١٦٠ عدد 1 890,500 مقایسه
19 080215224 زانو ٤٥ درجه پلیکا ٢٠٠ عدد 1 1,734,700 مقایسه
20 080215231 زانو ٩٠ درجه پلیکا ٤٠ عدد 1 95,100 مقایسه