یکشنبه - ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 14 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای سوپرپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های سوپرپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات سوپرپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 1087763 سر شیر برقی متر 1 7,912,637 مقایسه
2 1005100 شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور متر 1 20,299,070 مقایسه
3 1045562 ترمینال ویژه C-56 +کنترلر DEM I-76 متر 1 140,253,570 مقایسه
4 1045565 ترمینال ویژه رادیاتوریC-56 متر 1 43,373,934 مقایسه
5 1045568 کنترلر DEM I-76 متر 1 23,656,270 مقایسه
6 1046114 ترموستات بیسیم T-75 طوسی متر 1 24,793,140 مقایسه
7 1046115 پایه برای ترموستاتT-75 طوسی متر 1 1,776,700 مقایسه
8 1087778 سر شیر برقی-24 ولت متر 1 10,491,250 مقایسه
9 1090263 سر شیر برقی برای شیر کنترل کلکتور متر 1 8,341,770 مقایسه
10 520350 لوله خرطومی 20-مشکی متر 1 51,339 مقایسه
11 100710 افزودنی بتن متر 1 230,426 مقایسه
12 1012913 شیر توپی 1 روپیچ ×3/4 تو پیچ متر 1 8,003,870 مقایسه
13 1013062 کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 26,973,031 مقایسه
14 1013063 کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 33,568,512 مقایسه
15 914320 چپقی پرسی 1/2×16-کلاسیک متر 1 879,630 مقایسه
16 1013064 کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 52,843,200 مقایسه
17 1032701 شیر توپی 1اینچ رو پیچ/توپیچ (دوعدد) متر 1 8,003,870 مقایسه
18 1088048 کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 61,246,010 مقایسه
19 1088049 کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 70,737,730 مقایسه
20 1088050 کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 80,214,190 مقایسه