یکشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Sunday - 19 May 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


 محاسبه کردن مقدار لوله و اتصالات مورد نیاز در لوله کشی آب 

قبل از آنکه اقدام به لوله کشی آب ساختمان گردد،  ، باید محاسباتی در این راستا انجام شود تا بر اساس آن ، مقدار لوله مورد نیاز جهت لوله کشی آب ساختمان و اتصالاتی که برای پیاده سازی نیازمندیم را مورد مطالعه قرار داده و سپس لوازم مورد نیاز تهیه شده و کار آغاز گردد .

  • محاسبه کردن افت فشار برای طول لوله
  • محاسبه آب مورد نیاز
  • هم زمانی مصرف
  • محاسبه قطر لوله
  • محاسبه دبی لوله آب  
  • محاسبه اتصالات لوله کشی

جهت دریافت فایل pdf این مطلب اینجا کلیک فرمایید.