شنبه - ۰۹ فروردین ۱۳۹۹ | Saturday - 28 March 2020

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های وینو پلاستیک کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات وینو پلاستیک کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 0115110 لوله فاضلابی پلیکا ٣٢ شاخه 1 524,000 مقایسه
2 0115111 لوله فاضلابی پلیکا ٤٠ شاخه 1 714,000 مقایسه
3 0115112 لوله فاضلابی پلیکا ٥٠ شاخه 1 902,000 مقایسه
4 0115113 لوله فاضلابی پلیکا ٦٣ شاخه 1 1,112,000 مقایسه
5 0115114 لوله فاضلابی پلیکا ٧٥ شاخه 1 1,363,000 مقایسه
6 0115115 لوله فاضلابی پلیکا ٩٠ شاخه 1 1,656,000 مقایسه
7 0115116 لوله فاضلابی پلیکا ١١٠ شاخه 1 2,140,000 مقایسه
8 0115117 لوله فاضلابی پلیکا ١٢٥ شاخه 1 2,411,000 مقایسه
9 0115118 لوله فاضلابی پلیکا ١٦٠ با ضخامت 4 شاخه 1 3,983,000 مقایسه
10 0115119 لوله فاضلابی پلیکا 200 با ضخامت 309 شاخه 1 4,872,000 مقایسه
11 0115120 لوله هواکشی ٢/٢ ١١٠ شاخه 1 1,385,000 مقایسه
12 0115121 لوله فاضلابی پلیکا 250 با ضخامت 602 شاخه 1 9,643,000 مقایسه
13 0115123 لوله فاضلابی پلیکا 315 با ضخامت 6.2 شاخه 1 12,159,000 مقایسه
14 0115124 لوله فاضلابی پلیکا 315 با ضخامت 707 شاخه 1 15,052,000 مقایسه
15 0115517 لوله ناودانی روکار 63 شاخه 1 503,000 مقایسه
16 0115518 لوله ناودانی روکار 75 شاخه 1 734,000 مقایسه
17 0115519 لوله ناودانی روکار 90 شاخه 1 1,699,000 مقایسه
18 0115521 لوله ناودانی روکار 125 شاخه 1 2,516,000 مقایسه
19 0215218 زانو ٤٥ درجه نری پلیکا ٦٣ عدد 1 47,000 مقایسه
20 0215220 زانو ٤٥ درجه نری پلیکا ٩٠ عدد 1 83,000 مقایسه