شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | Saturday - 02 July 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 229425 بست زوج سفید ٢٥ عدد 1 10,700 مقایسه
2 229501 درپوش رزوه دار( ١/٢ )٢٠ عدد 1 9,000 مقایسه
3 229502 درپوش رزوه دار( ٣/٤ )٢٥ عدد 1 13,500 مقایسه
4 229503 درپوش رزوه دار( ١ )٣٢ عدد 1 24,000 مقایسه
5 229521 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز( ١/٢ )٢٠ عدد 1 16,000 مقایسه
6 229522 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز( ٣/٤ )٢٥ عدد 1 27,000 مقایسه
7 229511 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی( ١/٢ )٢٠ عدد 1 16,000 مقایسه
8 229512 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی( ٣/٤ )٢٥ عدد 1 27,000 مقایسه
9 229601 شابلون شیر مخلوط ١/٢ عدد 1 24,000 مقایسه
10 229615 صفحه نصب رادیاتوری500mm 1 130,000 مقایسه
11 383020 قالب دستگاه المنت 20 عدد 1 500,000 مقایسه
12 383025 قالب دستگاه المنت 25 عدد 1 610,000 مقایسه
13 383032 قالب دستگاه المنت 32 عدد 1 820,000 مقایسه
14 383040 قالب دستگاه المنت 40 عدد 1 1,090,000 مقایسه
15 383050 قالب دستگاه المنت 50 عدد 1 1,660,000 مقایسه
16 383063 قالب دستگاه المنت 63 عدد 1 2,450,000 مقایسه
17 383075 قالب دستگاه المنت 75 عدد 1 3,220,000 مقایسه
18 383090 قالب دستگاه المنت 90 عدد 1 4,770,000 مقایسه
19 383110 قالب دستگاه المنت 110 عدد 1 6,550,000 مقایسه