شنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | Saturday - 02 July 2022

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های رویال پایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات رویال پایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 221275 زانو ٤٥ درجه 75 عدد 1 620,000 مقایسه
2 222020 سه راه ٢٠ عدد 1 36,000 مقایسه
3 222025 سه راه ٢٥ عدد 1 50,000 مقایسه
4 222032 سه راه ٣٢ عدد 1 79,000 مقایسه
5 222040 سه راه ٤٠ عدد 1 148,000 مقایسه
6 222050 سه راه ٥٠ عدد 1 255,000 مقایسه
7 222063 سه راه ٦٣ عدد 1 530,000 مقایسه
8 222075 سه راه ٧٥ عدد 1 770,000 مقایسه
9 222090 سه راه ٩٠ عدد 1 1,280,000 مقایسه
10 221920 سه راه سه کنج ٢٠ عدد 1 44,000 مقایسه
11 221925 سه راه سه کنج ٢٥ عدد 1 56,000 مقایسه
12 222211 سه راه تبدیل ٢٥*٢٠*٢٠ عدد 1 43,000 مقایسه
13 222212 سه راه تبدیل ٢٥*٢٠*٢٥ عدد 1 45,000 مقایسه
14 222221 سه راه تبدیل ٢٥*٢٥*٢٠ عدد 1 53,000 مقایسه
15 222313 سه راه تبدیل ٣٢*٢٠*٣٢ عدد 1 70,000 مقایسه
16 222323 سه راه تبدیل ٣٢*٢٥*٣٢ عدد 1 78,000 مقایسه
17 222414 سه راه تبدیل ٤٠*٢٠*٤٠ عدد 1 119,000 مقایسه
18 222424 سه راه تبدیل ٤٠*٢٥*٤٠ عدد 1 128,000 مقایسه
19 222434 سه راه تبدیل ٤٠*٣٢*٤٠ عدد 1 133,000 مقایسه
20 222515 سه راه تبدیل ٥٠*20*٥٠ عدد 1 250,000 مقایسه